INFORMATION

info.donna@d-sektionen.se

ADRESS

Donna Datateknologsektionen Kårallen, Universitetet
581 83 Linköping

BANKGIRO-NR

436-2448

ORGANISATIONS-NR

822002-1409